Articole

Sarbatoarea Schimbarii la Fata a Domnului (6 august 2018)

banner-news_35_24.jpg

Evanghelia Schimbarii la Fata a Mântuiorului Iisus Hristos Ev. Matei 17, 1-9

"Si dupa sase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru si pe Iacov si pe Ioan, fratele lui, si i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Si S-a schimbat la fata, înaintea lor, si a stralucit fata Lui ca soarele, iar vesmintele Lui s-au facut albe ca lumina. Si iata, Moise si Ilie s-au aratat lor, vorbind cu El. Si, raspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este sa fim noi aici; daca voiesti, voi face aici trei colibe: Tie una, Si lui Moise una, Si lui Ilie una..Vorbind el înca, iata un nor luminos i-a umbrit pe ei, si iata glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultati-L". Si, auzind, ucenicii au cazut cu fata la pamânt si s-au spaimântat foarte. Si Iisus S-a apropiat de ei, si, atingându-i, le-a zis: Sculati-va si nu va temeti. Si, ridicându-si ochii, nu au vazut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Si pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: `Nimanui sa nu spuneti ceea ce ati vazut, pâna când Fiul Omului Se va scula din morti."`