Cimitir Parohial

Cimitir Parohial

INFORMATII DESPRE CIMITIR

Aici puteti gasi informatii legate de Cimitirul Parohial si programul de functionare a Cancelariei Parohiale strict pentru problemele legate de cimitir.

Program Cancelarie La Cancelaria Parohiala, în cadrul programului afisat mai jos, se discuta probleme de concesiune: daca mai este valabila, cum se poate si în ce termeni se poate face transcrierea catre un alt concesionar, interogari arhiva, etc.

Luni : 10.00 – 15.00

Miercuri : 10.00 – 15.00

Vineri : 10.00-15.00


Plata taxei de întretinere se poate face la cancelaria parohiala in zilele si orele mai sus afisate.

Plata se poate face numai cu prezentarea urmatoarelor documente:

- actul de Concesiune, în original si valabil

- ultima chitanta care sa ateste plata taxei de întretinere.

Fac exceptie: zilele de Sarbatoare Religioasa si Sarbatorile Nationale (legale)


Cele necesare obtinerii Adeverintei de Valoare:

-Actul de Concesiune, original si copie.

-Chitanta care atesta plata la zi a contributiei pentru îngrijirea cimitirului, original si copie.

- B.I./C.I., original si copie, a celui care formuleaza cererea pentru eliberarea Adeverintei de Valoare.

- Cererea pentru obtinerea Adeverintei de Valoare

- Dosar de încopciat.


 Cele necesare la transcrierea Actului de Concesiune:

- Actul de Concesiune de preschimbat, original.

- Chitanta care atesta plata la zi a contributiei pentru îngrijirea cimitirului, original si copie.

- B.I./C.I., original si copie, a celui care formuleaza cererea pentru transcrierea Actului de Concesiune.

- Certificatele de Mostenitor sau de Donatie (valabil numai pâna la gradul IV de rudenie). În cazul în care sunt fractii suma lor trebuie sa fie 1 având în vedere ca locurile de veci concesionate sunt indivizibile.

- Cererea pentru transcrierea Actului de Concesiune pe numele noului concesionar

- Dosar de încopciat.


Cele necesare pentru aprobarea lucrarilor de întretinere si modernizare pentru un loc de veci concesionat

-Actul de Concesiune, original si copie.

-Chitanta care atesta plata la zi a contributiei pentru îngrijirea cimitirului, original si copie.

-Chitanta cu plata a 10% din valoarea lucrarii conform cu factura emisa de firma care executa lucrarea.

-B.I./C.I., original si copie, a celui care formuleaza cererea pentru efectuarea lucrarilor.

-Cererea pentru aprobarea lucrarilor

-Dosar de încopciat


 Cele necesare pentru aprobarea dezhumarii de oseminte

-Actul de Concesiune, original si copie.

-Chitanta care atesta plata la zi a contributiei pentru îngrijirea cimitirului, original si copie.

-Adeverinta DSP (Directia de Sanatate Publica) si de la Sanepid pentru deshumari si transportul osemintelor umane.

-Adeverinta de primire a osemintelor de catre cimitirul unde vor fi re-înhumate.

-B.I./C.I., original si copie, a celui care formuleaza cererea pentru dezhumare.

-Cererea pentru aprobarea lucrarilor

-Dosar de încopciat


Harta Cimitir

Fiecare cimitir este impartit in parcele, randuri si locuri.

Cimitirul 1 : parcelele A si B

Cimitirul 2 : impartit in parcelele A,B,C,D

Cimitirul 3: impartit in parcelele A,B,C ex : C1, PA, R11, L14 (cimitir, parcela, rand, loc)

Este obligatoriu ca toti concesionarii sa cunoasca datele de identificare ale locului concesionat si sa evidentieze acest lucru prin consemnarea datelor la locul de veci: scris pe cruce sau pe o placuta ex : act concediune nr 3021/20.03.2008. C1, PA, R11, L14 


LUCRARI CIMITIR

Se executa numai de catre firma S.C. CHIVOTUL MARE S.R.L. Conform urmarii hotararii permanentei Consiliului Eparhial din 14.05.2013 in baza Inaltei rezolutii a P.F. Daniel pe temei 6767/2012 si 4694/18.04.2013